لینک های دسترسی

Breaking News

فهرست ابتدایی نامزدان ریاست جمهوری افغانستان اعلام شد


کميسيون انتخابات می‌گوید که تمام نامزدان ریاست جمهوری افغانستان توانسته اند شرایط نامزدی را بر اساس قانون تکمیل کنند و به فهرست ابتدایی راه یابند.

ذبیح سادات، معاون سخنگوی این کمیسیون به صدای امریکا گفت که هجده نامزد توانسته اند شرایط فهرست ابتدایی را تکمیل کنند.

اما او افزود که در کنار سایر شرایط، مساله تابعیت دوگانۀ نامزدان موضوعی حساس است که کمیسیون انتخابات، از وزارت خارجه به صورت رسمی خواهان معلومات در این خصوص شده است.

آقای سادات گفت: "تا اکنون این معلومات به صورت مکمل شریک نشده و برخی سفارت‌ها وعده کرده اند که این معلومات را شریک می‌سازند. این مساله بعدا در لیست نهایی تطبیق خواهد شد و کسانی که تابعیت دوگانه دارند، به فهرست نهایی راه نخواهند یافت".

بر اساس قانون، هرگاه علیه نامزدان شامل در فهرست ابتدایی شکایتی وجود داشته باشد، شاکی‌ها می‌توانند آن را در کمیسیون شکایات انتخاباتی ثبت کنند.

کمیسیون انتخابات همچنان گفته است که معلومات در مورد سرمایه‌های منقول و غیرمنقول، فهرست صدهزار رای‌دهنده و رسید یک میلیون افغانی امانت بانکی نامزدان تصدیق شده است.

XS
SM
MD
LG