لینک های دسترسی

Breaking News

افغانستان به کنوانسیون ۸۷ سازمان جهانی کار ملحق شود - امکا


امروز اول می، روز جهانی همبستگی کارگران است، در این روز اتحادیه ملی کارگران افغانستان با انتقاد از حکومت گفت که در حد اقل چهار سال گذشته به الحاق این کشور به برخی کنوانسیون های سازمان بین‌المللی کار تن نداده است.

معروف قادری، رئیس این اتحادیه در همایشی اعتراضی گفت که کشورهای عضو سازمان بین‌المللی کار مکلف اند تا به کنوانسیون‌های این سازمان ملحق شوند.

او افزود: "یکی از کنوانسیون‌های اساسی، کنوانسیون ۸۷ است. تا اکنون دولت افغانستان آن را الحاق نکرده...امسال در اولین جلسه شورای کار افغانستان این کنوانسیون را با اتفاق آرا شامل آجندا ساختیم تا دولت افغانستان این کنوانسیون الحاق بکند تا اتحادیه ملی کارگران افغانستان و هم سازمان‌های اجتماعی مسؤولیت داشته باشند".

کنوانسیون ۸۷ از جملۀ هشت کنوانسیون بنیادی سازمان بین‌المللی کار است که آزادی ایجاد انجمن‌ها و حمایت از حقوق آنها را تضمین کرده و کشورهای عضو سازمان را به رعایت آن مکلف می‌سازد.

همچنان اتحادیه ملی کارگران افغانستان انتقاد دارد که میزان بیکاری از ۳۹ در صد در سال‌های گذشته، اکنون به ۵۱ در صد رسیده است و هم اکنون نه میلیون کارگر در افغانستان کار دایمی ندارند.

وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان در خصوص الحاق افغانستان به کنوانسیون ۸۷ سازمان بین‌المللی کار چیزی نگفت.

اما عبدالفتاح عشرت احمدزی، سخنگوی این وزارت، در مورد آمار بیکاران در افغانستان گفت که در حال حاضر از جملۀ دوونیم میلیون کارگر افغان، ۷۰۰هزار تن آنان مطلق بیکار اند؛ اما حکومت برای کاهش این آمار، در جریان سال مالی گذشته برای ۵۰۰هزار تن کار ایجاد کرده است.

همچنان به گفتۀ آقای احمدزی، مساله تقاعد در نهادهای خصوصی حل شده و رئیس جمهور در این بخش فرمانی را صادر کرده است که به زودی در جریدۀ رسمی نشر می‌شود.

به گفتۀ وی، برای توازن مُزد کارگران در تمام اداره‌ها، شورای عالی کار افغانستان تلاش‌هایش را آغاز کرده تا راه حل بیابد.

XS
SM
MD
LG