لینک های دسترسی

Breaking News

تلاش افغانستان برای گسترش حکومتداری الکترونیکی


ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید که پس از نشست ژنیو، گسترش حکومتداری الکترونیکی در اولویت حکومت این کشور قرار گرفته و رییس جمهور غنی به اداره‌ها دستور ایجاد میکانیزم مشخص را در این بخش داده است.

فاطمه مورچل، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز پنجشنبه ۲۴ دسمبر (۴ جدی) در نشست افتتاح سواد دیجیتلی گفت که حکومت از هر اقدامی مبنی بر ترویج حکومتداری الکترونیکی حمایت می‌کند.

خانم مورچل افزود: "رییس جمهور غنی برای ارتقای ظرفیت اداره‌های دولتی در راستای دیجیتل‌سازی حکومتداری تاکید کرده است. به اداره احصاییه مرکزی، به اداره اترا و وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی مسوولیت داده شده است که به گونۀ هماهنگ در این زمینه کار کنند و در یک استراتیژی، تصویری بزرگ را از فعالیت‌های شان به نمایش بگذارند".

معاون سخنگوی ارگ که حکومت افغانستان برای گسترش حکومتداری الکترونیکی از جامعۀ جهانی در زمینۀ تکنالوژی معلوماتی خواستار همکاری شده است.

به گفتۀ خانم مورچل، هم اکنون نه تنها در بخش نظامی، بلکه در بخش ملکی ۹۵ درصد کارمندان دولت بایومتریک شده اند و تا یک سال دیگر پرداخت معاشات تمامی کارمندان دولتی الکترونیکی خواهد شد.

XS
SM
MD
LG