لینک های دسترسی

Breaking News

مهاجرپذیری مرکل، بقای ائتلاف حکومتی آلمان را تهدید می‌کند


در آستانۀ نشست رهبران اتحادیۀ اروپایی برای تصمیم گیری در مورد پالیسی جدید مهاجرتی آن اتحادیه، انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، در صدد گفتگو با شماری از کشورهای عضو اتحادیۀ اروپایی است.

صدر اعظم آلمان زیر فشار شدید شماری از احزاب ائتلافی خود نیز قرار دارد که شماری از این احزاب خانم مرکل را به شدت به باد انتقاد گرفته و حتا بقای ائتلاف را زیر سوال برده اند.

سخنگوی انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، گزارش‌هایی را رد کرد که گویا خانم مرکل در تلاش تنظیم نشست ویژه در مورد پالیسی مهاجرت اتحادیۀ اروپایی است.

ستیفن شیبرت، سخنگوی صدر اعظم آلمان، در تویتر نوشته است که برگزاری چنین نشستی به نهادهای اتحادیۀ اروپایی ربط می‌گیرد، اما به گفتۀ وی "حکومت آلمان در این خصوص با چندین کشور عضو کمیسیون اروپایی گفتگوهایی دارد."

کشورهای عضو اتحادیۀ اروپایی در مورد چگونگی رسیدگی با سیل مهاجرینی که وارد اروپا می شوند، به ویژه مهاجرین و پناهجویان شرق میانه، به شدت اختلاف نظر دارند.

این بحث در اتحادیۀ اروپایی هفتۀ گذشته زمانی جدی شد که حکومت جدید ایتالیا به یک کشتی حامل صدها پناهجو اجازه نداد تا در سواحل آن کشور لنگر بیاندازد. این کشتی روز یک شنبه به اسپانیا رسید.

تصمیم اتحادیۀ اروپایی برای حکومت آلمان حایز اهمیت است، زیرا حکومت خانم مرکل در نتیجۀ ائتلاف "سرد و بی مهر" میان احزابی شکل گرفته است که برخی از این احزاب به شدت با ورود پناهجویان به آلمان مخالفت دارند.

حزب اتحاد اجتماعی مسیحی که شامل حکومت ایتلافی آلمان است، هشدار داده است که در مقابل پالیسی مهاجرپرورانۀ صدر اعظم مرکل ایستادگی خواهد کرد. این حزب خواسته است که حتا مهاجرین و پناهجویان تازه وارد که در آلمان ثبت و راجستر شده اند، به دیگر کشورهای اتحادیۀ اروپایی فرستاده شوند.

رویکرد یک جانبۀ مهاجر پذیر حکومت خانم مرکل نه تنها در داخل آلمان سر و صداهای فراوان ایجاد کرده است، بلکه کشورهای اتحادیۀ اروپایی را که شامل حوزۀ ویزۀ شنگن می‌شوند، نیز به شدت متاثر کرده است.

این وضعیت در حلقه‌های سیاسی آلمان فضایی را ایجاد کرده که حتا منجر به شکست ائتلاف ۷۰ سالۀ پارلمانی احزاب اتحاد دیموکرات مسیحی و اتحاد سوسیال مسیحی آلمان خواهد شد.

XS
SM
MD
LG