لینک های دسترسی

Breaking News

آغاز فعالیت بس‌های شهری شاروالی کابل


بس‌های شهری شاروالی کابل در مسیرهای کارته نو و پروژه احمدشاه بابا مینه به گونۀ آزمایشی به فعالیت آغاز کرد.

قرار است که این بس‌ها از طریق پنج ترمینل و ۲۴۶ ایستگاه در مسیرهای مختلف خدمات ترانسپورتی را به شهروندان کابل عرضه کند.

سمیرا رسا، سخنگوی شاروالی کابل امروز پنجشنبه ۲۵ مارچ (پنجم حمل) به صدای امریکا گفت: "پس از فعالیت امتحانی، در مسیرهای دیگر هم فعالیت بس‌ها آغاز خواهد شد. در ۱۲ مسیر به تعداد ۵۰۰ یا بیشتر از آن بس شهری را ما فعال خواهیم کرد."

بر اساس معلومات شاروالی کابل، این بس‌های امریکایی ظرفیت انتقال ۳۰ مسافر را دارد.

شاروالی کابل از شهروندان کابل خواسته است که این بس‌ها را حفاظت و مراقبت کنند.

این در حالی است که بر اساس یک پژوهش ادارۀ مالی بین‌المللی عضو بانک جهانی، پالیسی‌های خدمات ترانسپورتی افغانستان، به ویژه در شهرهایی که تحرک بیشتر است، به نیازهای خاص زنان پاسخگو نیست.

در این تحقیق که روز گذشته نشر شد، با بیش از دوهزار زن افغان در خانه، مکان‌های عمومی و ایستگاه‌ها مصاحبه شده است.

اشتراک‌کنندگان این تحقیق گفته اند که سیستم ترانسپورتی ویژۀ زنان می‌تواند برای زنان فرصت سفر بدون ترس از آزار و اذیت جنسی را فراهم کند.

ادارۀ مالی بین‌المللی گفته است: " ترانسپورت عامۀ مصوون و قابل اعتماد رکن اساسی مشارکت زنان در اقتصاد و توانمندسازی اجتماعی زنان به شمار می‌رود."

مرتضی حبیبی مدیر بخش زیربنا های ترانسپورتی شاروالی کابل نیز گفته است که توسعه دامنه برابری جنسیتی یکی از ده برنامه اولویت ملی حکومت افغانستان است.

او افزود: "در بخش ترانسپورت شهری نیاز است تا پالیسی‌ها از یک نقطه نظر جنسیتی نیز بررسی شوند. ما از دیدگاه‌هایی که از تحقیقات و مطالعات اداره مالی بین‌المللی در این زمینه به دست آمده است، استقبال می‌کنیم."

در حال حاضر کابل فاقد یک سیستم منظم ترانسپورت شهری است. محمد یونس رییس تصدی ملی‌بس به صدای امریکا گفت بر اساس نیازسنجی این ریاست، با درنظرداشت زیربنا، سرک‌های موجود و فعالیت سکتور خصوصی، در شهر کابل ۱۷۰۰ بس نیاز است.

اما او افزود که در حال حاضر ۱۰۵ بس شهری در شش مسیر شهر کابل فعالیت دارد.

XS
SM
MD
LG