لینک های دسترسی

Breaking News

اردوي ايالات متحده به روش نا جائز در برابر قران در گوانتانامو اعتراف کرده است


اردوي ايالات متحده اعتراف کرده است که قواي امريکايي در مرکز توقيف گوانتاناموي کيوبا در برابر قران رفتار ناجائز نموده اند مامورين وزارت دفاع امريکا ميگويد که انها نه واقعه را کشف کرده اند که در ان تحقيق کنندگان عمدا يا تصادفا در برابر قران بصورت ناجائز رفتار کرده اند اما مامورين صرف پنج واقعه را تائيد ميکنند مقامات ميگويند که توقيف شدگان شکايت کردند که محافظ ها در سال ۲۰۰۲ هنگاميکه تحقيق کنندگان قرار دادي قران مجيد را با لگد زده اند و در سال ۲۰۰۳ آنها ازين رفتار عذر خواستند مامورين ميگويند که محافظين بالون هاي پر از آب را بداخل سلول ها مي انداختند که قران کريم مرطوب ميشد . در يک حادثه ديگر يکي از محافظين دربيرون از پيشاب ميکرد که از طريق هواکش بداخل سيلول پاشيده شده بود مامورين ميگويند که شواهد و اسناد موثق موجود نيست که قواي امريکايي قران کريم را در کمود انداخته باشند اتهامي که مجله نيوزويک گزارش داد و باعث اشتعال شورشهاي مرگبار در افغانستان و اعتراضات در کشور هاي ديگر گرديد

XS
SM
MD
LG