لینک های دسترسی

اظهارات رئيس اداره استخبارات مرکزي ايالات متحده در باره رهبر دهشت افگن القاعده


يک ماموراستخبارات ايالات متحده ميگويد در مورد محل بودو باش اسامه بن لادن يک نظر به گفتۀ خودش « عالئ » دارد. اما ميگويد درحال حاضر ، به رهبر شبکه دهشت افگن القاعده ، به احتمال زياد ، نمي توان دسترسي پيدا کرد .

پورتر گروس ، رئيس اداره استخبارات مرکزي يا « سي آي اي» در يک مصاحبه با جريده تايمز بروز يکشنبه حاضر نشد بگويد بن لادن در کجا مخفي شده است . او ميگويد مامورين ايالات متحده در راه دستگيري بن لادن پيشرفت مي کنند.

اما ميگويد واشنگتن در جنگ عليه دهشت افگني و در ارتباط به آنچه که او پناه گاه ها در دولت هاي «حاکم بخود مي خواند» پيوند هاي « ضعيف » دارد . پورتر گروس ميگويد تا هنگاميکه اين معضله حل نشده است ، ايالات متحده به احتمال زياد قادر نخواهد شد رهبر القاعده را به پاي ميز عدالت بکشاند .

ساير مامورين ايالات متحده به کرات گفته اند معتقد اند که بن لادن در محلي بين پاکستان و افغانستان پنهان شده است .

XS
SM
MD
LG