لینک های دسترسی

Breaking News

هند به وزير اطلاعات پاکستان اجازۀ مسافرت نداد


هند تقاضاي وزير اطلاعات پاکستان را جهت مسافرت به کشمير هند رد کرده است. شيخ رشيد، وزير اطلاعات پاکستان بحيث يک شخص انفرادي درخواست ويزه کرده ميخواست از خدمات بس بين دو کشمير استفاده کند. رد درخواست ويزۀ او در حالي صورت ميگيرد که وزير اطلاعات پاکستان زماني ادارۀ يک کمپ تعليمي مسلمانان کشمير هند را در پاکستان بعهده داشت. آن کشميري ها براي يک کشمير مستقل و يا الحاق به پاکستان ميجنگيدند. شيخ رشيد اين اتهامات را تکذيب ميکند. شيخ رشيد ميگويد در کشمير هند اقاربي دارد و نميخواهد منحيث يک مقام حکومت پاکستان ازانها ديدن کند. هند و پاکستان خدمات بس از فراز خط کنترول کشمير را بعد از ۶۰ سال در ماۀ اپريل آغاز کردند که يک قدم مهم در عمليۀ صلح فعلي ميباشد.

XS
SM
MD
LG