لینک های دسترسی

Breaking News

بش از مذاکرات اروپا روي پروگرام ذروي ايران طرفداري کرد


جورج بش، رئيس جمهور از مذاکرات اروپا با تهران روي پروگرام ذروي ايران طرفداري کرده ميگويد واشنگتن باين پندار خود ادامه ميدهد که توليد اسلحۀ ذروي توسط ايران قبال قبول نيست. جورج بش، به تعقيب مذاکره با گيرهارد شرويدر، صدراعظم آلمان گفت از مساعي فرانسه، آلمان و برتانيه جهت متقاعد ساختن تهران براي متوقف ساختن دائمي همۀ فعاليت هاي غني سازي يورانيم در بدل امتيازات اقتصادي، طرفداري ميکند. وزراي خارجۀ کشورهاي اروپائي امروز گفتند اميدوارند انتخاب محمود احمدي نژاد تندرو بحيث رئيس جمهور ايران تقسيم اوقات مذاکرات ذروي را با ايران تغير ندهد. محمود احمدي نژاد گفته است کشورش با برتانيه، فرانسه و آلمان مذاکره خواهد کرد ولي تهران باصرار خود برين که حق انکشاف تکنالوژي ذروي را براي مقاصد مسالمت آميز چون توليد برق داشته باشد، ادامه خواهد داد.

XS
SM
MD
LG