لینک های دسترسی

Breaking News

تا-یید قتل  افراد پلیس  ذریعه طالبان از جانب مامورين افغانستان


مامورين افغانستان امروز يکشنبه گفتند قافله اي از افراد پليس حکومتي دراواخرروزشنبه در جريان يک گشت و گزمه جاري در ولايت جنوبي هلمند ، واقع در نزديکي سرحد پاکستان ، تحت حمله طالبان قرار گرفت و ده تن از افراد کشته شدند. مامورين گفتند بعضي از قربانيان در جريان نبرد با تفنگ کشته شده اند در حاليکه دست کم شش تن ازافراد پليس گروگان گرفته شده و بعد سر بريده شده اند. اين خبر يک روزبعدازآن داده شد که يک نطاق طالبلن ادعا کرد شورشيان يک کوماندوي واحد خاص قواي بحريه امريکا را که از تاريخ ۲۸ ماه جون بدين سو در ولايت شرقي کنر غايب شده بود، سر بريده اند . قواي نظامي ايالات متحده ميگويد اطلاعاتي براي تائييد اين خبر ندارد . طالبان که در سال ۲۰۰۱ از قدرت درکابل خلع شدند حملات شانرا، در فرصتيکه تدارکات براي اجراي انتخابات پارلماني افغانستان درماه سپتامبرجاريست ، تشديد کرده اند . در عين حال اوايلامروز يکشنبه در نزديکيبد محوطه شديدال تحت حفاظن سفارت ايالات متحده و مقر قواي حفظ صلح ناتو برهبري ناتو منفجرشد کهباعث خسارات شد اما تلفات و جراحاتي را بار نياورد .

XS
SM
MD
LG