لینک های دسترسی

رايس با اعضاي حکومت جديد لبنان ملاقات کرد


کاندليزا رايس، وزير خارجۀ ايالات متحده در جريان يک سفر اعلام ناشده به لبنان جهت تشويق حکومت جديد آن کشور با مقامات ارشد حکومت لبنان صرف سه روز بعد از تشکيل آن ملاقات ميکند. خانم رايس در قصر بَعَبْدَه با اميل لهود، رئيس جمهور، فوزي سلّوخ، وزير خارجه و فريد عبّود، سفير لبنان در واشنگتن ملاقات ميکند. خانم رايس در راۀ سفر به لبنان طي صحبت با خبرنگاران گفت ميخواهد بداند که جامعۀ بين المللي، مخصوصاً ايالات متحده چگونه ميتواند کمک ومعاونت نمايد. وزير خارجۀ لبنان بعد از مواصلت به بيروت همراه با پسر رفيق حريري از مقبرۀ صدراعظم فقيد ديدن کرد. اين اولين سفر يک وزير خارجۀ ايالات متحده به لبنان از زمان ختم حضور نظامي ۲۹ سالۀ سوريه دران کشور است. سوريه در ماۀ اپريل تحت فشار بين المللي لبنان را ترک کرد.

XS
SM
MD
LG