لینک های دسترسی

دستگيري پنج مظنون به   دهشت افگني  در  برتانيه


پليس برتانيه پنج مرد را تحت مقررات وقانون ضد دهشت افگني در جريان سه عمليات جداگانه در نزديک لندن و شهر بر منگهم باز داشت کرده است . گزارش هاي تلويزيوني ميرساند که مامورين پليس از يک تفنگ بيحس کننده براي غلبه بر اين مرد در شهر بر منگهم استفاده کرده اند که نزد پليس فکر ميشد ياسين حسن عمر باشد. اما تاکنون از تائيد هويت اين مرد خود داري کرده اند. پليس سه مرد ديگر را در يک محل ديگر در جريان يک حمله جداگانه در شهر برمنگهم باز داشت کرد. همچنان پليس ميگويد يک نفر را در ميدان هوايي لوتن واقع در شمال لندن امروز چهارشنبه در حالي دستگير کردند که براي گرفتن يک پرواز بسوي شهر جنوبي نيمس فرانسه آمادگي ميگرفت . تفصيلات بيشتر در مورد هنوز نشر نشده است . روز دوشنبه پليس هويت عمر و مختارسعيد ابراهيم را افشا نمود که همچنان بنام مختار محمد سعيد معروف بوده و بحيث دوتن از مظنونيني ميباشند که بخاطر حمله ناکام هفته گذشته تحت تعقيب بوده اند.

XS
SM
MD
LG