لینک های دسترسی

Breaking News

رومانيه پناهندگان ازبکستان را قبول ميکند


رومانيه ميگويد براي بيش از ۴۰۰ پناه گزين ازبکستان که به تعقيب سرکوبي ماۀ مي حکومت در شهر شرقي انديجان، به قرغزستان فرار کرده بودند، پناه گاۀ مؤقتي فراهم ميکند. وزارت خارجۀ ايالات متحده ازين پيشنهاد استقبال کرده ميگويد رومانيه يکبار ديگر تعهد خود را به پشتيباني از مساعي بين المللي جهت کمک بمردمي که در صدد حفاظت از سرکوبي هستند، نشان داد. بروز چهارشنبه ادارۀ پناه گزينان ملل متحد انتقال هوائي اين متقاضيان پناهندگي را از شهر جنوبي اوش قرغزستان به بيشکيک، مرکز آن کشور آغاز کرد. آن اداره ميگويد اميداوار است آنها را براي اسکان مجدد بيک کشور سومي بفرستد. آن اداره اسم کشور را ذکر نکرد. ولي اين ادارۀ ملل متحد هنوز هم کوشش ميکند رهائي يک گروۀ ۲۹ نفري اتباع ازبکستان را از يک زندان در اوش بدست آورد. حکومت ازبکستان ميخواهد که بعضي ازانها به ازبکستان تسليم داده شوند و ميگويد آنها مجرميني هستند که در جريان سرکوبي ماۀ مي از زندان فرار کرده بودند.

XS
SM
MD
LG