لینک های دسترسی

در حاليکه ضرب الاجل تسويد قانون اساسي عراق نزديک ميشود اختلافات ادامه دارد


باوجود اينکه ضرب الاجل تکميل قانون اساسي عراق بروز دوشنبه بسر ميرسد رهبران سياسي که از گروه هاي نژادي و مذهبي آن کشور نمايندگي ميکنند هنوز در مورد مواد عمدۀ قانون اساسي جديد اختلاف نظر دارد. ملاهاي سني عرب در نماز جمعه از پشتيبانان خود خواستار شدند تا فدراليزم را رد کرده و عليۀ آن مواد قانون اساسي راي بدهند که کشور را تجزيه ميکند. بروز پنجشنبه، عبدالعزيز الحکيم، رهبر بزرگترين حزب شيعيان عراق پشتيباني خود را از يک منطقۀ فدرالي در مرکز و جنوب عراق اعلام کرد. کردهاي عراق نيز از تشکيلات فدرالي که از موقف خودمختاري آنها در شمال کشور حفاظت ميکند، طرفداري مينمايند. قرار است مسودۀ قانون اساسي بروز دوشنبه جهت مباحثات قبل از همه پرسي ماۀ اکتوبر، به پارلمان عراق ارائه گردد. در انکشافات ديگر، انفجار يک بم کنار جاده صبح امروز يک عسکر امريکائي را که در تکريت، واقع در شمال بغداد، گزمه ميکرد بقتل رسانيد.

XS
SM
MD
LG