لینک های دسترسی

Breaking News

طالبان مظنون يک انجنير لبناني را در افغانستان اختطاف کرده اند


طلبان مظنون يک انجنير لبناني بنام محمد رضا را اختطاف کرده اند.که بالاي يک پروژه شاهراه سازي تحت تمويل امريکا کار ميکرد، مامورين افغانستان و شورشيان طالب مي گويند اين انجنير لبناني در حالي که موترش در يک شاهراه عمده که کابل را به شهر قندهار وصل ميکند عبور ميکرد،شام يکشنبه اختطاف شد. مامورين گفتند تاکنون هيچ تماسي با اختطاف کنندگان برقرارنشده اما حکومت براي رهايي وي تلاش دارد. يک بيانيه وزارت دفاع افغانستان حاکيست که قواي افغانستان بالاي يک گروه مظنون تندروان در ولايت زابل حمله کرده ۱۶ تن آنها را کشته ويک تن را دستگير کرده اند. يک تندرو ديگر در عين ولايت در حالي کشته شد که مايني را که وي تعبيه کرده بود قبل از وقت معينه آن انفجار کرد. در ولايت همسايه ارزگان پليس شش گريلاي مظنون را تعقيب وبه قتل رسانيدند که بالاي يک نقطه تفتش شاهراه حمله کرده بود. ۹ تندرو مظون نيز دست گير شدند.

XS
SM
MD
LG