لینک های دسترسی

فشار بين المللي بر عراقي ها افزايش مييابد تا روي قانون اساسي جديد توافق کنند


مامورين عراقي ميگويند دپلومات هاي ايالات متحده و برتانيه ازانها تقاضا ميکنند تا بن بست را در هم شکسته و تا روز دوشنبه که ضرب الاجل تمديد يافته، روي مسودۀ قانون اساسي توافق کنند. عراقي هائي که در مذاکرات قانون اساسي سهيم هستند امروز گفتند که فشار بين المللي بر مذاکره کنندگان جهت حل و فصل موضوعات، بشمول نقش اسلام در دولت و تقسيم قدرت بين حکومات مرکزي و منطقوي، افزايش مييابد. ايالات متحده اميدوار است که توافق روي قانون اساسي در قسمت ريشه کن کردن خشونت ممد واقع شود. بروز چهارشنبه سه بم گزاري هم آهنگ باعث قتل ۴۳ نفر در بغداد شد. امروز يک قاضي و راننده اش در يک جادۀ بغداد بضرب گلوله کشته شدند. و قواي نظامي ايالات متحده گزارش داد که چهار عسکر امريکائي در يک انفجار بم کنار جاده در سمارا و اقع در شمال پايتخت کشته شدند.

XS
SM
MD
LG