لینک های دسترسی

پنج نفر در سؤ قصد عليۀ مشرف باعدام محکوم شدند


پاکستان پنج نفر را در توطئه براي قتل پرويز مشرف ، رئيس جمهور باعدام محکوم کرده است.

يک نطاق قواي نظامي امروز گفت يک عسکر و چهار نفر ملکي که در توطئه براي اصابت دادن موترهاي مملو از مواد منفجره بکاروان موترهاي مشرف دست داشتند ، محکوم گرديدند. دران حمله در راولپندي رئيس جمهور پاکستان صدمه نديد ولي ۱۵ نفر هلاک شدند.

قبلاً در ماۀ جاري مقامات يک عسکر را با رابطه بيک توطئۀ قبلي عليۀ رئيس جمهور بدار آويخت. پرويز مشرف از وقتي که در جنگ تحت رهبري ايالات متحده عليۀ دهشت افگني در قبال حملات ۱۱ سپتمبر سال ۲۰۰۱ بر ايالات متحده اشتراک کرد ، هدف تندروان اسلامي قرار گرفته است.

XS
SM
MD
LG