لینک های دسترسی

والي قندهار ميگويد اجساد دو نفر که در جنوب افغانستان کشف شد شايد جاپاني هاي گمشده باشد.


والي قندهار ميگويد دو جسدي که در مناطق جنوبي آن ولايت کشف شده گمان ميرود دو سياح جاپاني باشند که ماۀ گذشته ناپديد شدند.

اسدالله خالد والي قندهار ميگويد اجساد يک مرد و يک زن که در صحرا بضرب گلوله کشته شده اند جهت تثبيت هويت بکابل انتقال داده ميشود. اسدالله خالد ميگويد در اجساد آنها اوراق تثبيت هويت يافت نشد ولي يکي ازانها مرديست که جاپاني معلوم ميشود.

مامورين ميگويند دو جاپاني گمشده که هر دو معلم بودند بتاريخ هشتم آگست از پاکستان به افغانستان داخل شدند و گمان ميرود که براي سياحت آمده باشند. ازان دو نفر اثري ديده نشده بود.

XS
SM
MD
LG