لینک های دسترسی

کاروان هاي کمک مورد نياز براي مصيبت رسيدگان توفان بحري بخ نيو اورلينز رسيد.


هزاران عسکر گارد ملي به نيو اورلينز مواصلت کرده تا تدارکات را به آن شهر سيلاب زده توزيع کرده و ده ها هزار نفر را که تحت شرايط تاسف آوري بسر ميبرند انتقال بدهند. اين اولين کاروان موترهاي لاري بود که بعد از توفان روز دوشنبه از بين آبهاي ناشي از توفان گذشته داخل شهر شد.

ده هاهزار نفر درانجا تحت شرايط بد صحي که روزبروز بدتر شده ميرود، گير مانده اند. بسياري مردم براي روزها بدون غذا، آب آشاميدني و ادويه بسر برده اند. جورج بش ، رئيس جمهور حين ترک قصر سفيد بقصد ديدار از مناطق مصيبت زده گفت عکس العمل باين مصيبت غير قابل قبول است.

او در ايالت الاباما از عملۀ نجات بخاطر مساعي شان در جهت نجات مردم از مرگ، اعادۀ نظم و رسانيدن کمک بمصيبت رسيدگان تشکر کرد. او گفت هر نوع اشتباهي که صورت گرفته جبران خواهد شد.

در واشنگتن رهبران سياه پوستان آنچه را عکس العمل بطي و غير کافي خواندند مورد انتقاد قرار داده گفتند که فقر و رنگ جلد نبايد تعيين کند که چه کسي بميرد و چه کسي زنده بماند. در حاليکه عملۀ نجات بر مساعي نجات زنده ها و کنترول اوضاع تمرکز ميکنند بسياري از اجساد مردگان هنوز دست نخورده مانده است.

دوازده هزار نفر توسط بس به استوديوم ورزشي شهر هيوستن ايالت تکساس در ۵۶۰ کيلومتري نيو اورلينز انتقال داده شده اند که کاملاً مملو از پناهندگان شده است. مشکلات امنيتي در نيو اورلينز هنوز هم باعث نگراني است.

حد اقل دو عمارت در شهر نيو اورلينز براي ساعت ها سوخت و عملۀ اطفائيه وجود نداشت که به آن رسيدگي کند. حريق اکنون تحت کنترول درآورده ميشود.

XS
SM
MD
LG