لینک های دسترسی

عودت  رئيس جمهور بش به  منطقه ساحلي خليج  طوفان ديده  در جنوب ايالات متحده 


رئيس جمهوربش امروزدوشنبه براي بازديد دوم از عمليه تعاوني اضطراري اداره فدرال ، که کارمندان آن چه ملکي و چه عسکري سر گرم اکمال تخليه اهالي نيو اورلينز و ترميمات تخريب و ويراناني هائي اند که طوفان بحري کترينا ايجاد کرده است، به منطقه ساحلي خليج ايالات متحده برمي گردد. اين دومين مسافرت رئيس جمهور بش به حوزه نصيبت ديده ، در فقط چهارروز ، بدنبال انتقادات از عکس العمل بطي و جنجال آميز اداره فدرالي بمقابل ين واقعه اسفناک مخصوصاً ، در نيو اورلينز دست ميدهد که در آن ، مقمات ميگويند سيلاب ها اجساد هزار ها تن از قربانيان اين واقعه را پوشانيده است . امروز روز سالانه « کار گران» ايالات متحده است که همزمان ختم فصل تعطيلات تابستاني را در ايالات متحده اعلام ميدارد . معهذا فعاليت براي نجات و رسانيدن کمک هاي اضطراري در شهر هاي صدمه يده ، بنادر ماهي گيري و تفريج گاه ها در امتداد خليخ مکسيکو بدون وقفه ادامه دارد . در نيواورلينز ، مقامات در سعي براي يافتن کساني که با خارج شدن از منازل و زنده ماندن ، برغم نداشتن برق ، آب آشاميدني و يا غذا ، در بين جاده هائي حرکت ميکنند که هنوز با چندين متر آب هاي سيل پوشانيده شده اند . رسل هونور ، جنرال امريکائي اردو که رهبري عمليات نظامي را در نيو اورلينز به عهده دارد ميگويد : عساکر تحت امراو تا کنون ۳٫۰۰۰ نفررا بروز يکشنبه از شهر برون ساخته وامروز دوشنبه تجسسات شانرا متوجه جوف و نکات متفرقي ميسازند که درآن احياناً مردم از آافت طوفان بحري کترينا جان بسلامت برده اند . آمر اداره امنيت داخلي ايالات متحده ، مايکل پچيبرتوف ميگويد : همينکه آب در ساحه برون کشيده شد ، عمليکه هفته ها و ماه ها وقت را دربر خواهد گرفت و اجساد يافت شد ، کشور بايد خودرا براي تصاوير بد آماده سازد . عمله طبي از بابت شيوع امراض معرقه ، کوليراو مالاريا هراس دارند .

XS
SM
MD
LG