لینک های دسترسی

يکي از ايالات عراق همکاري خود را با قواي برتانيه متوقف ساخته اند 


مقامات محلي در ايالت شرقي بصره تمام همکاري هايشان را با قواي برتانيه که درانجا مستقر ميباشند بعد از ان قطع کردند که برتانيه براي رهايي دو عسکر،به محبس انجا حمله نمود محمد الويلي ، والي بصره امروز پنجشنبه گفت که شوراي ولايتي به اکثريت آرا به طرفداري ازين عدم همکاري راي داد. وي گفت که برتانيه بايد معذرت خواسته و جبران خسارات وارده را بپردازد. و دو عسکر برتانوي را قبل از انکه روابط عادي گردد به مقامات عراقي تسليم نمايد دو عسکر که بصورت خفيه کار ميکردند بروز دوشنبه بعد از ان ظاهرا توقيف شدند که بردو پوليس عراقي گلوله باري کردند عساکر برتانوي بعداز ان به محبس حمله کردند که نگراني ها افزايش يافت که دو عسکر را به تندروان شيعيه تسليم کرده اند اما ابراهيم الجعفري ، صدراعظم عراق بعدازانکه بروز چهارشنبه با جان ريد وزير دفاع برتانيه در لندن مذاکره نمود اين حادثه را کم اهميت جلوه داد الجعفري گفت که اين حادثه به روابط دوکشور تاثيري نخواهد داشت در باقي حصص عراق ، مردان مسلح در بغداد نه نفر را در جريان سه حمله کشته اند

XS
SM
MD
LG