لینک های دسترسی

تصادم در ين پليس و  محصلين در  شمال شرق هند


در تصادم بين پليس و محصلين بروز جمعه در ايالت شمال شرقي ميگالاياي هند ، پليس د ر دوتصادم بروز جمعه بر محصلين گلوله باري کرد که درآن دست کم ده تن از محصلين کشته شدند . مقامات ميگويند حدود ۹۰ تن بشمول دست کم ۵۴ عسکر در شهر هاي تورا و ويليامنگر بعدا. آن زخمي شدند که صد ها تن از احتجاج کنندگان دست به خشونت عمل زدند . مقامات ميگويند قواي امنيتي صرف بعد از آن دست به اسلحه بردند که احتجاج کنندگان به اعمال کمتر مهلک پليس براي متفرق ساخت شان پاسخ ندادند . مظاره کنندگان براي احتجاح عليه بر تغيير محل بورد تعليمييک ليبسه جمع شده بودند. مقامات پلان هائي را وضع کرده اند تا بورد ليسه را به شيلونگ مرکز ايالت انتقال دهند . اعضاي گروه نژادي کاسي معتقداند اين عمل ضروري است . آنها دلايل آنرا بي نظيمي ها در نتايج امتحانات مي خوانند . قبيله گارو مخالف انتقال بورد است .

XS
SM
MD
LG