لینک های دسترسی

تندروان در افغانستان شش پليس و پنج کارمند صحي را به قتل رسانيدند


مامورين افغانستان مي گويند تند روان مظنون طالب پنج کارمند صحي وشش فرد پليس را به قتل رسانيدند. همچنان چهار راکت در کابل منفجر گرديد. کارمندان صحي در ساعات اول امروز چهارشنبه در يک ولسوالي جنوبي ولايت قندهار مورد حمله قرار گرفتند. موسسۀ خدمات کمکي انکشافي افغانستان ميگويد َکشته شدگان شامل دوداکتر، دو پرستار و رانندۀ آن ها بود. همچنان تندروان بالاي يک کاوران پليس در ولايت مرکزي ارزگان حمله نموده وشش صاحب منصب پليس را به قتل رسانيدند. اين دومين حمله بالاي قواي امنيتي در جريان دو روز ميباشد. در ساير مناطق حد اقل چهار راکت در کابل منفجر گرديد که يکي آن در خارج منزل سفير کانادا دو محافظ امنيتي افغان را زخمي ساخت. و يک مامور ارشد افغان ميگويد در ساعات بعد از ظهر روز دوشنبه ، طيارات امريکايي يک مخفيگاه طالبان مظنون را در ولسوالي چارچينو در ولايت ارزگان تحت بمباري گرفته ده تندرو را به قتل رسانيدند.

XS
SM
MD
LG