لینک های دسترسی

یک طيارۀ اکتشافي سري لانکا در قلمرو شورشيان سقوط کرده است


قواي نظامي سري لانکا ميگويد يک طيارۀ بدون سرنشين اکتشافي آن در داخل قلمرو تحت کنترول شورشيان تاميل در شمالشرق آن کشور سقوط کرده است . منابع نظامي ميگويند مامورين مسئول پرواز ، کنترول اين طيارۀ کوچک بدون انسان را بعد از آن فوراً از دست دادند که از زمين برخاست. آنها گفتند هنوز واضحاً معاوم نيست که آيا اين طياره بخاطر نواقص تخنيکي سقوط کرده ويا توسط شورشيان تاميل هدف قرار گرفته است . پرواز دادن طيارات اکتشافي بر فراز قلمرو شورشيان تخطي از متارکۀ سه ونيم ساله بين حکومت سري لانکا و شورشيان ميباشد.

XS
SM
MD
LG