لینک های دسترسی

مامورين هند براي انجام مذاکرات در مورد زلزله از پاکستان ديدن ميکنند


قرار است مامورين عاليرتبه هند بروز جمعه از پاکستان ديدن نمايند تا در مورد مساعي نجات آسيب ديدگان زلزله و امکانات باز نمودن مجدد سرحد فعلي شان براي کمک به آسيب ديدگان کشمير ، مذاکراتي را انجام دهند عساکر هند قبلا يک کمپ عمليات نجات را در منطقه که خط کنترول در کشمير خوانده ميشود تاسيس کرده اند که گنجايش سرپناه براي صد تن از زخمي شدگان را دارد . اما خالي است زيرا دو جناح رقيب بايد موافقه کنند که آسيب ديدگان پاکستاني از سرحد عبور کرده و در داخل خاک هند تداوي و معالجه شوند ملل متحد يک بار ديگر در مورد آنچه که « دام هاي مرگ » خواند هوشدار داد زيرا در پاکستان راههاي عبوري مسدود گرديده و منابع مالي براي رسانيدن وتوزيع مواد امداد به آسيب ديدگان زلزله قبل از رسيدن زمستان موجود نيست رئيس امور Michael LeFever، درعين زمان ادميرال مايکل له فيڤر امداد ايالات متحده در پاکستان ، ميگويد که شفاخانه سيارنظامي در مظفرآباد پايتخت کشمير شروع به کار کرده است و شفاخانه دومي در راه رسيدن به انکشور ميباشد در زلزله هشتم اکتوبر فکر ميشود که پنجاه و سه هزار نفر د رپاکستان و يک هزار و سه صد تن در کشمير هند هلاک شده اند

XS
SM
MD
LG