لینک های دسترسی

ظهور مجدد ملا محمد عمر و تقاضااش از مسلمانها براي پيوستن به او


ملا محمد عمر ، که بدنبال تاراج جنگجويانش ذريعه قواي اهتلاف برهبري ا يالات متحده از افغانستان ، به پاکستان فرار کرد ، با پخش پيامش به جميع مسلمانها و تقاضا از آنها براي پيوستن به جنگ اش ، دوباره عرض وجود کرده است . ملا محمد عمر در اواخر ۲۰۰۱ از انظار ناپديد شد ، اما عقيده مي رود که او درکدام جائي در نزديکي سرحد افغانستان با پاکستان پنهان شده است . رهبر طالبان در پيامش ظرف چند روز اخير در شهر جنوبي قندهار ، که در گذشته پايگاه قوي او بود ، گفته است قواي او جنگ شانرا عليه آنهائيکه آنها را اشغالگران خارجي موطن شان مي خواند ، تشديد کرده اند .

XS
SM
MD
LG