لینک های دسترسی

مسافرت وزير خارجه ايالات متحده به عربستان سعودي جهت بحث بر موضوعات ستراتيژيک


کاندوليسا رايس ، وزير خارجه ايالات متحده ، امروز يکشنبه جهت مذاکره با مقامات عربستان سعودي بر بهبودروابط بين دوکشور که از دير زمان بدين سو متحد همديگر بوده اند ، وارد عرابستان سعودي شده است . رايس و همپايه اش شهزاده سعود الفيصل ، اولين اجلاس گفت و شنود ستراتيژيک را بسويه عالي بين دو کشور داير کرده اند . دو جانب در اين جلسه بر موضوع عراق ، انرجي ، و موضوعات امنيتي و همچنان ريکارد وسابقه حقوق بشر عربستان سعودي ، که در اين اواخر در راپور وزارت خارجه ايالات متحده بر آزادي دين در ساحه بين المللي مورد انتقاد قرار گرفته ، بحث و مذاکره خواهند کرد . رئيس جمهور بش و پادشاه عربستان ، ملک عبداله قبلاً در شروع سال در سعي براي بهبود بيشتر ارتباطات دو جانبه دو کشور موافقه کردمند تا باب گفت و شنود دوجانبه استداتيژيک بين دو کشورد باز گردد. روابط بين واشنگتن ورياض ، بعد از حملات دهشت افگني يازده سپتامبر صدمه ديده است . پانزده از جمله نزده مهاجم سعودي ها بوده اند . خانم رايس قرار بود بعداً امروز يکشنبه با پاد شاه عرۀبستان سعدوي ملاقات کرده و و بعد جهت انجام مذاکره با مامورين اسرائسيلي و فلسطيني عازم بيت المقدس گردد.

XS
SM
MD
LG