لینک های دسترسی

چهار نفر در حالي در سري لانکا کشته شدند که آن کشور براي انتخابات رياست جمهوري آمادگي ميگيرد


امروز در روز قبل از انتخابات رياست جمهوري هزاران عسکر و ناظر انتخابات به سراسر سري لانکا گماشته شده اند. در عين زمان در خشونت هاي آن کشور حد اقل چهار نفر کشته شد. افراد مسلح ناشناس در ولايت شرقي امپارا دو محافظ را بضرب گلوله کشتند و پوليس اجساد دو شورشي تامل را در يک محل ديگر دران منطقۀ شرقي ناآرام کشف کرد. قواي امنيتي در حدود ده هزار مرکز انتخابات را در سراسر آن جزيره مورد محافظت قرار داده اند که موضوعات عمده جدائي طلبي تامل ها و اقتصاد يست که طي ۲۰ سال جنگ داخلي و توفان سونامي سال گذشته شديداً متضرر گرديده است. کانديدان عمده رانيل وکرمن سنگه، رهبر مخالفين حکومت و مهيندا راجاپاکسي، صدراعظم هستند. وکرمن سنگه در سال ۲۰۰۲ ميانجي يک آتش بس بود که جنگ داخلي را متوقف ساخت و بارابطه به ببرهاي تامل خيلي آشتي پذير تلقي ميگردد. راجاپاکسي تعهد کرده که شرايط متارکه را محکم تر ساخته بمقابل ببرها موقف شديدتري اتخاذ ميکند که شورشيان را خشمگين ساخته است. گزارش ها از سري لانکا حاکيست که نتايج وابسته باين است که اقليت هاي تامل چگونه راي ميدهند، مخصوصاً در مناطق شمالي و شرقي که ببرها دران تسلط دارند.

XS
SM
MD
LG