لینک های دسترسی

دو عسکر امريکائي بخاطر رويۀ زشت بمقابل اسيران افغان، محاکمه ميشوند


قواي نظامي ايالات متحده در افغانستان ميگويد دو عسکر آن قوا باتهامات مربوط بادعاي رويۀ زشت با مظنونين دهشت افگني که در اسارت بودند، محاکمۀ نظامي ميشوند. قواي نظامي طي بيانيه اي که امروز منتشر شد گفت اين دو عسکر با چندين اتهام، بشمول توطئه براي ارتکاب رويۀ زشت، حمله و فروگذاشت در وظيفه، مواجه ميباشند. اين محاکمۀ نظامي در پايگاۀ هوائي بگرام، که پايگاۀ عمدۀ نظامي ايالات متحده در افغانستان است، داير خواهد شد. اين واقعۀ ادعا شده در ماۀ جولاي در ولايت ارزگان، که سنگر عمدۀ طالبان و متحدين آن گروه است، رخ داده بود. در عين زمان، قواي نظامي ايالات متحده اين ادعا را تحت تحقيق قرار داده است که عساکر امريکائي اجساد دو جنگجوي طالب را سوزانيده اند. تصاوير تلويزيوني که ماۀ گذشته پخش شد، اين عمل را نشان ميداد.

XS
SM
MD
LG