لینک های دسترسی

تحکيم تدابير امنيتي در سفارت خانه هاي ايالات متحده وبريتاينا در بنگله ديش


بعد از يک تهديد مبني براينکه نمايندگي هاي ديپلوماتيک ايالات متحده و بريتاينا در بنگله ديش منفجرساخته خواهند شد ، در سفارات خانه هاي دو کشوردر بنگله ديش تدلبير امنيتي تحکيم يافته است . پليس ميگويد شخصي که مدعي بود عضو شبکه دهشت افگن القاعده است ، ذ يعه ماشين فکس اين پيامرا در اوايل روز يکشنبه به کمشنري عالي بريتانيا در داکه فرستاده است . مقامات ميگويند اين مرد همچنان نمايندگي هادي ديگر اروپائي را که معرفي نشده اند ، تهديد کرده است . وزارت خارجه بنگله ديش اخيراً اعلام کرد که به نمايندگي هاي دپيلوماتيک دربنگله ديش از وقوع حملات محتمله بر ايشان ذريعه تندروان اسلامي ، که در سال جاري مسئول يک سلسله بم گذاري ها در کشور بوده ند ، هشدارداده است . گروه هاي ممنوع اعلام شدهاسلامي براي تبديل بنگله ديش ديموکراتيک و سومين کشورمسلمان جهان، از نگاه بزرگي ، بيک دولت کاملاً اسلامي مبارزه مي کنند .

XS
SM
MD
LG