لینک های دسترسی

کميتۀ حفاظت از ژورنالستان از پاکستان خواسته تا اختطاف کنندگان خبرنگار پاکستاني را پيدا کند


کميتۀ حفاظت از خبرنگاران از پاکستان تقاضا نموده تا در زمينۀ پيدا کردن خبر نگار پاکستاني کمک نمايد که بدنبال گزارش و ادعاي حکومت که يک قوماندان القاعده در يک منطقۀ قبايلي کشته شده ، اختطاف گرديده است اين کميتۀ حفاظت از خبرنگاران ، که مقر آن در نيويارک است ميگويد پاکستان بايد سريعاً داخل اقدام شود . افراد مسلح ناشناس حيات الله خان را روز دوشنبه در يک منطقۀ نا آرام وزيرستان شما لي، که همسرحد با افغانستان است ، اختطاف کردند.

حيات الله خان براي روزنامۀ اردو زبان اوصاف و آژانس فوتو پرس اروپايي کار مي کرد. وي قبلاً عکس هاي قسمتي از راکت امريکايي را گرفته بودکه بگفتۀ افراد محلي از يک هلي کوپتر شليک شده بو ابو حمزه ربيعه را به قتل رسانيد.

گزارش وي با گزارش حکومت مغايرت داشت . حکومت گفت آن تندرو القاعده زماني کشته شد که مهمات در داخل يک خانه بروز دوشنبه انفجار کردو چهار نفر ديگر را به قتل رسانيد.

XS
SM
MD
LG