لینک های دسترسی

يک محکمه در افغانستان دو تبعه برتانيه و يک تبعه هند را در قضيه قاچاق اسلحه محکوم نموده است


يک محکمه در افغانستان دو تبعۀ برتانيه و يک تبعهء هند را که متهم به قاچاق تفنگ بودند به دوسال حبس تعليقي محکوم کرده است. نوين جوشي تبعه هند، و پيتر ايتون ومايک شا اتباع برتانيه از سيزدهم اکتوبر به اين طرف که دستگير شدند، در توقيف بسر بردند . سرگان هنريک باشنده ايالت کليفورنياي امريکا نيز محاکمه شد اما برائت حاصل نمود. اين افراد در جريان يک حمله پوليس بر يک مهمانخانه در کابل توقيف گرديدند. انها اتهامات را رد کرده ميگويند که در هنگام توقيف باايشان رفتار خشونت اميزي صورت گرفته است . جوشي ادعا ميکند که پوليس براي اعتراف اورا لت و کوب کرده و تهديد نموده که اورا بضرب گلوله خواهد کشت. جوشي و دو تبعه برتانيه بقيد ضمانت آزاد خواهند شد تا در صورت استيناف طلبي توسط مدعي العموم به محکمه حاضر شوند. هنريک با ارائه ضمانت مشابهي رها گرديد.

XS
SM
MD
LG