لینک های دسترسی

فرستادۀ امريکا: تخطي هاي کورياي شمالي از حقوق بشر موجب نگراني جهان است


يک مامور ايالات متحده از جامعۀ بين المللي تقاضا ميکند که عليۀ وضع حقوق بشر کورياي شمالي موقف شديدتري اتخاذ کنند. جي لفکووتس نمايندۀ خاص ايالات متحده براي حقوق بشر در کورياي شمالي امروز در يک کنفرانس بين المللي در سيول گفت که کورياي شمالي «يک جهان پنهان نااميدي و دهشت» است. جي لفکووتس همچنان از چين تقاضا کرد تا به حقوق پناهندگان کورياي شمالي احترام گذارد. او گفت بيجنگ بايد بمامورين ادارۀ پناه گزينان ملل متحد اجازۀ دسترسي به آن اتباع کورياي شمالي بدهد که در چين بسر ميبرند تا آنها بتوانند در ساير کشورها مقيم گردند. همچنان امروز رئيس دفتر مراقبت و مبارزه با قاچاق انسان ها در وزارت خارجۀ ايالات متحده از چين تقاضا کرد تا آن زنان کورياي شمالي را که براي بهره برداري جنسي در چين فروخته شده اند به کورياي شمالي مسترد نکند. جان ملر در بيجنگ گفت آن زنان حين بازگشت به کورياي شمالي با مجازات شديد مواجه ميشوند.

XS
SM
MD
LG