لینک های دسترسی

Breaking News

انان: حکومات نميتوانند مقررات حقوق بشر را با رابطه به شکنجه ناديده بگيرند


کوفي انان، منشي عمومي ملل متحد بحکومات در سراسر جهان هشدار داد که توافقات بين المللي را در مورد منع شکنجه، ناديده نگيرند. کوفي انان طي بيانيه اي که امروز بمناسبت روز جهاني حقوق بشر منتشر شد گفت روش ناراحت کننده اي در بين کشورها وجود دارد که ميخواهند باساس تصورات امنيت ملي خود شان، از منع شکنجه مستثني گردند. سرمنشي ملل متحد گفت شکنجه هيچگاه نميتواند يک وسيلۀ مبارزه با دهشت افگني شود بلکه در عوض يک وسيلۀ دهشت است. سي و سه متخصص حقوق بشر طي يک بيانيۀ جداگانه در مورد کوشش هاي بسياري کشورها اظهار نگراني شديد کردند که ميخواهند با گذاشتن نام هاي جديد به اعمالي چون شکنجه از قوانين بين المللي حقوق بشر طَفْره بروند. اين متخصصين از حکومات خواستار شدند تا بمعيارهاي حقوق بشر احترام گذارده و وقتي اين معيارها براي شان ناراحت کننده ميشود، آنرا ناديده نگيرند.

XS
SM
MD
LG