لینک های دسترسی

ملل متحد وجوه بيشتر را براي آسيب ديدگان زلزله پاکستان تقاضا کرده است


تنظيم کننده اداره امداد ملل متحده براي کمک به هزاران پاکستاني ايکه در اثر زلزله آسيب ديده اند قبل از رسيدن زمستان شديد همياليا وجوه بيشتري را تقاضا کرده است جان ڤاند ي مورتيله ، ميگويد که جريان امداد بصورت چشمگيري کاهش يافته است و ملل متحده بصورت عاجل به ۴۵ مليون دالر اضافي جهت تهيه کمپل و سرپناه مناسب ، براي مصيب رسيدگان ضرورت دارد وي گفت طبق سروي جديد ملل متحد در منطقه ، هشت نفر در يک خيمه کوچک عاجل بسر ميبرند و براي هر خانواده دو کمپل داده شده است بيش از ۴۰۰ هزار خيمه براي اسيب ديدگان داده شده اما ادارات امداد ميگويند که ۹۰ فيصد اين خيمه ها در زمستان قابل استفاده نميباشد تا مردم را از برودت به اندازه انجماد محافظت کند زلزله هشتم ماه اکتوبر در جنوب اسيا باعث هلاکت هشتاد هزار نفر گرديده و دهکده هارا ازبين برده و مليون ها نفر را بي سرپناه ساخت

XS
SM
MD
LG