لینک های دسترسی

ستون نويس امريکائي ميگويد بش احتمال دارد کسي را که نام مامور سي آي را فاش کرد، بشناسد


يک ستون نويس امريکائي که هويت يک مامور سي آي را افشا کرد ميگويد بنظر او جورج بش، رئيس جمهور ميداند چه کسي هويت آن مامور را فاش کرده است. رابرت نوڤاک در هفتۀ جاري حين سخنراني در محضر يک گروۀ تحقيقي محافظه کار گفت خبرنگاران بايد مزاحم رئيس جمهور شوند تا اسم کسي را که هويت مامور سي آي را افشا کرده، بگويد. يک نطاق قصر سفيد امروز گفت نميداند که اين ادعاي رابرت نوڤاک بر کدام اساس بنا يافته است. رابرت نوڤاک در سال ۲۰۰۳ نوشته بود که يک منبع ارشد قصر سفيد باو گفت که خانم يک منتقد قصر سفيد يکي از عمال سي آي ايست و اطلاعات منتقد را مورد شک و ترديد قرار داد. لوس ليبي، مشاور ارشد معاون رياست جمهوري درين قضيه رسماً متهم گرديده و تحقيقات ادامه دارد. چارلز شومر، سناتور مربوط حزب ديموکرات ديروز به جورج بش نامه نوشته و تقاضا کرده باساس اشتياق ديرينۀ خود که ميخواهد افشا کنندگان را ريشه کن کند، اگر ميداند، نام کسي را افشا کند که هويت مامور سي آي اي را افشا نموده است.

XS
SM
MD
LG