لینک های دسترسی

خاطبه ريس جمهور بش به ملت


ريس جمهور بش تا طي خاطبه اش به ملت ، ستراتيژي اش را در مورد پيروزي در عراق را بطور خلاصه بيان نموده و به آنانيکه خواهان خروج قواي امريکائي از عراق هستند ، هشدار خواهد داد.

در بخش هاي از اين خاطبه که قبلا به نشر رسيده است ، ريس جمهور بش ميگويد ، او به مردم امريکا در مورد پيشرفت در عراق و چالش هاي که در جلو قرار دارد ، سخنراني خواهد کرد. او بيان خواهد داشت که بر گزاري انتخابات پارلماني هفتۀ گذشته درعراق ، به معنئ ختم خشونت در آنکشور نبوده ، بلکه آغاز يک فصل نو است.

ريس جمهور بش ميگويد قواي امريکائي و قوماندانان آنها عقيده ندارند که در جنگ شکست خورده اند و اينکه دهشت افگنان گويا ، به قول ريس جمهور ، «محيط را ذيق ساخته اند».

ريس جمهور بش به ملت خواهد گفت که با خروج قواي امريکائي ازعراق ، در قبل از اکمال ماموريت ، عراق بدست دهشت افگنان خواهد افتاد ، و با انجام اين کار ، ايالات متحده اين را به جهان وانمود ميسازد که کلمات اين کشور قابل اعتماد و اطمينان نيست.

XS
SM
MD
LG