لینک های دسترسی

زلزله در شمال پاکستان


در شمال پاکستان صبح امروز يک زلزله ضعيف رخ داد اما از تلفات وياضايعات شديد تا کنون گذارش نشده است . پليس ميگويدزلزله عمارات اسلام آباد را تکان داد و مردم در مظفر آباد و بالاکوت ، دو شهري که در زلزله هشتم اکتوبر شديداً صدمه ديدند ، از منازل شان فرار کردند .

در زلزله هشت اکتوبر بيش از۷۳ هزار نفر جان شانرااز دست دادند.

مامورين اداره هوا شناسي پاکستان گفتند شدت زلزله به معيارريختر ۵٫۲ بوده و مرکز آن در ساحه هزاره ولايت شمال غربي پاکستان واقع در ۱۰۰ کيلومتري شمال غرب اسلام آباد بوده است .

آخرين اين نوع تکان هاي بعدي زلزله به تاريخ ۱۲۱ ديسامبر رخداد و مامورين اينک انتظاردارند تکان هاي بعدي زلزله ممکن تا دو ماه ديگر در منطقه دست خواهد داد .

XS
SM
MD
LG