لینک های دسترسی

پلان اسرائيل براي اعمار منازل جديد در مسکونه هاي يهوديان در ساحل غربي


وزارت تعميرات منازل و مسکونه هاي اسرائيل ، برغم شرط قبول موافقه نامۀ صلح معروف به « نقشه راه »در مورد خود داري از اعمارمسکونه هاي بيشتر ، در پي مناقصه ها ي داوطلبان تعمير ۲۳۸ واحد مسکوني جديد در ميان مسکونه هاي ساحل غربي شده است .

باساس يک مناقصۀ نشرشده ، قرار است ۱۵۰ واحدمسکوني درمحله مسکونه هاي يهودي هاي بيشتر بنياد گراي« بيتار ايلاييت» و ۷۸ واحد ديگر در «ايفرات » ساخته شود . هردو دسته مسکونه ها در فاصله چند کيلومتري بيت المقدس شرقي واقع است که در آن ، قلسطيني ها اميدوارند پايتخت يک دولت بعدي فلسطيني ها رااعمار کنند .

عمليه صلح « نقشه راه » از اسرائيل ميخواهد همه فعاليت هاي اعمار مسکونه ها را در اراضي اشغالي متوقف سازد . اين عمليۀ صلح همچنان از مقام اداره خود مختاري فلسطينيها مطالبه مي کند حملات تندروان بر اسرائيل را سرکوب کند .

XS
SM
MD
LG