لینک های دسترسی

هند وايران درمورد پايپلاين گاز مذاکره ميکنند


هند وايران مذاکرات دو روزۀ را روي يک پروژۀ پيشنهادي پايپ لاين هفت مليارد دالري بين ايران پاکستان وهند و همچنان يک معاملۀ جداگانۀ گاز طبيعي مايع بين دو کشور را براه انداخته اند.

محمد هادي نژاد حسيسنيان وزير نفت ايران رياست هيات کشورش را در مباحثات دهلي جديد عهده دار ميباشد. قرار است اين مباحثات روي چهار موضوع يعني ، جزئيات تخنيکي، ساختار مالي، معيار هاي ارتقاي اعتماد دوجانبه و قيمتي که هند و پاکستان براي گاز طبيعي ميپردازند، متمرکز باشد.

هند وپاکستان گفته اند اميدوارند اعمار اين پايپ لاين را که از ايران از طريق پاکستان به هند کشيده ميشود تا سال ۲۰۰۷ آغاز کنند.

XS
SM
MD
LG