لینک های دسترسی

افراد مسلح دو عسکر پاکستاني را کشتند


پوليس پاکستان ميگويد افراد مسلح ناشناس دو عسکر شبۀ نظامي را در ولايت خشونت زدۀ جنوب غربي بلوچستان بقتل رسانيده اند.

يک نطاق قواي شبۀ نظامي سرحدي امروز بخبرنگاران گفت افراد مسلح در شهر خوزدار واقع در تقريباً ۲۵۰ کيلومتري جنوب کويته بروز جمعه بر عساکر گلوله باري کردند. نطاق گفت حمله کنندگان بعد از گلوله باري توسط موترسيکل فرار کردند.

آژانس خبرگزاري فرانسه گزارش ميدهد که يک سخنگوي مليشياي مليت پرست بلوچ ادعاي مسؤليت کرده است.

افراد قبايلي بلوچ يک جنگ خفيف را عليۀ حکومت مرکزي براه انداخته اند. آنها خواستار سهم بيشتري از عوايد منابع طبيعي منطقۀ شان، مشاغل بيشتر در پروژه هاي دولتي و حقوق سياسي ميباشند.

XS
SM
MD
LG