لینک های دسترسی

بتاريخ هشتم ماه جنوري سال ۱۹۱۶، قواي متحدين از سواحل شبه جزيره گالي پولي در ترکيه کاملا...


بتاريخ هشتم ماه جنوري سال ۱۹۱۶يعني نود سال قبل از امروز قواي متحدين از سواحل شبه جزيره گالي پولي در ترکيه ، کاملا عقب نشيني کردند و بدين ترتيب تهاجم فاجعه بار برامپراطوري عثمانيه خاتمه يافت.

در جنگ گالي پولي ، ۲۵۰ هزار عسکر متحدين کشته شدند و به اعتبار قومانداني نظامي متحدين شديدا لطمه وارد گرديد. تقريبابه عين تعداد عساکر ترکيه نيز کشته و يا زخمي شدند.

در اوايل سال ۱۹۱۵، حکومت برتانيه تصميم گرفت با تسخير کانال داردانيل ، واقع در شبه جزيره گالي پولي ،و بعد تسخير استانبول ، فشار ترکيه را بر روس ها در جبهه قفقاز کاهش دهد. وينستن چرچل ، قوماندان قواي بحري از اين طرح جدا طرفداري نمود و در ماه فبروري سال ۱۹۱۵ کشتي هاي فرانسه و برتانيه به بمباردمان سنگر هاي که داردانيل را محافظت ميکرد ، اغاز کردند.

وضع جوئي نا مساعد اين عمليات رامختل ساخت ، و بتاريخ هجدهم ماه مارچ ، شش کشتي جنگي برتانيه و چهار کشتي جنگي فرانسه بسوي داردانيل حرکت کردند. ولي ترک ها از وقفه اي که در عمليات رخ داد استفاده کرده و ماين هاي را در زير اب قرار دادند که در اثر ان سه کشتي متحديدن غرق گرديد و سه کشتي ديگر شديدا صدمه برداشت.

لهذا ، عمليات حمله بحري فسخ و پلان يک تهاجم وسيع قواي زميني طرح گرديد ، که انهم سر انجام با عقب نشيني کامل قواي متحدين خاتمه يافت.

XS
SM
MD
LG