لینک های دسترسی

اجراي مناسک حج در عربستان سعودي


بيش از دو ونيم ميليون مسلمان از هر گوشه و کنار جهار جهان امروز در کوه عرفات عربستان سعودي جمع شده اند تا در جريان اداي مراسم حج امسال دعا و نيايش کنند .

حجاج امروز دوشنبه سخنان شيخ عبدالعزيز متفي بزرگ دولت شاهي عربستان سعودي را استماع کردند که در باره آزمون و چالش هائي صحبت کرد که مسلمانان بدان مواجه اند .

بعداز اداي نماز و دعا خواني امروزي ، حجاج دوباره به وادي منا رفتند تا فردرا در مراسم سنگ انداختن بر سه پايه اي شرکت کنند که نمادي از شيطان است .

مناسک سنگ انداختن بر اين سه پايه در منا سالانه به مرگ صدها تن منجر مي گردد زيرا تعداد کثير مردم سعي مي کنند تا در عين زمان به اين پايه ها نزديک شوندکه اين عمل شان سبب افتادن آنها بزمين و لگدمال شدن شان مي گردد.

در سال جاري مامورين عربستان سعودي رسيدن به ساحه را تنظيم کرده و براي جلوگيري ازوقوع همچو اتفاقات ۶۰۰ هزار افراد امنيتي را تعبيه کرده اند .

XS
SM
MD
LG