لینک های دسترسی

سفر رئيس جمهور ايران به سوريه


محمود احمدي نژاد رئيس جمهور ايران در نمايشي از همبستگي بين دو متحد منطقوي در حالي که هر دو کشور با تهديدات تعذيرات بين المللي مواجه هستند، از سوريه بازديد بعمل مياورد. رئيس جمهور ايران امروز پنجشنبه به دمشق مواصلت کرد واز ميدان هوايي مستقيما بملاقات بشار الاسد رئيس جمهور سوريه رفت .

مسافرت دو روزۀ احمدي نژاد درحالي آغاز ميشود که هر دو کشور با جامعۀ بين المللي دريک بن بست قرار گرفته اند. ايالات متحدۀ امريکا ومتحدين اروپايي آن ميخواهند تا ايران بخاطر فعاليتهاي ذروي اش به شوراي امنيت موسسۀ ملل متحد ارجاع شود.

سوريه نيز با فشار هايي از جانب شوراي امنيت مواجه است که اگر دمشق با تحقيقات ملل متحد روي قتل رفيق حريري سابق صدراعظم لبنان همکاري کامل نکند با اقدام غير مشخص از جانب شوراي امنيت مواجه خواهد شد.

XS
SM
MD
LG