لینک های دسترسی

ورزش مرض شکر ، امراض قلبي و الزامير را کاهش ميدهد


در ايالات متحده مردم عموما تصميم ميگيرند تا با آغاز سال نو عاداتي را از خود دور سازند ، عادات بد و ناپسند را. مثلا مردم قصد ميکنند ، تا با شروع سال نو ، ديگر سگرت نکشند. و يا هم آنها تصميم ميگيرند تا سر از سال جديد ، خود را به کار و فعاليت هاي خوب و صحي عادت دهند.

اقدامات و قصد هاي مردم در زمينه اشکال متعدد و مختلف دارد ، ولي آنچه يک تعداد زياد مردم قصد ميکنند آنرا در طول سال تازه آغاز يافته عملي نمايند ، باختن وزن و بهتر ساختن اندام زريعۀ فعاليت هاي جسماني و فعاليت هاي ورزشي است.

طبق مطالعات اخيريکه در عرصۀ ورزش انجام يافته است ، عمر کسانيکه بطور منظم ورزش ميکنند ، نسبت به کسانيکه اصلا فعاليت جسماني ندارند ، طولاني تر است. داکتر سميت ، متخصص امريکائي در امور ورزشي ، در شفاخانۀ ايالت مينه سوتا ميگويد کسانيکه ورزش ميکنند نه تنها بيشترعمر خواهند کرد ، بلکه يک زندگئ پر کيفيتي به پيش خواهند برد.

داکتر سميت ميگويد ورزش منظم ، براي کسانيکه از فشار بلند خون ، مرض شکر و از ديگر مشکلات صحي رنج ميبرند ، نهايت مفيد است.

او ميگويد ، حتي کسانيکه مبتلا به امراض قلبي و درد مفاصل هم هستند ميتوانند يک پروگرام مناسب ورزشي را به پيش بگيرند. طبق يک سلسلۀ مطالعات ديگري که درين زمينه انجام يافته است ، ورزش روي فکر انسان نيز تاثيري مثبتي وارد کرده و متخصصين گفته اند ، ورزش منظم و مرتب ، خطرات مبتلا شدن به مرض السايمر ، و يا مرض ياد فراموشئ مطلق و کلي را کاهش داده ، فشار و کشش هاي رواني را کم ساخته و دقيت را از بين ميبرد.

متخصصين ، جهت اثبات سودمندئ که ورزش براي انسان ببار مياورد ، حدود ۱۰ هزار نفر ، بين سنين ۳۵ تا ۵۵ را ، براي ۱۰ تا ۱۵ سال ، مورد مطالعه و نظارت قرار دادند. نتيجۀ اين مطالعه نشان داد ، کسانيکه در طول اين مدت زمان ، کمتر از دو ساعت در هفته ورزش کرده بودند ، نسبت به کسانيکه مرتبا ورزش مينمودند ، از استدلال و تعقل ضعيف تري بر خورد دار بودند.

اين مطالعه همچنان نشان داد که عدم موجوديت فعاليت هاي جسماني و ورزش ، خاطرۀ انسان را ضعيف و مهارت هاي مکاتبه و مکالمه ، درک ، استدلال و تفکر درست در انسان را کاهش ميدهد. و بلاخره متخصصين ميگويند گوش دادن به موسيقي در هنگام ورزش ، عزم و ارادۀ انسان را قوي تر و استحکام و توان مندئ وجود را بيشتر ميسازد.

، با اين همه مزيت هاي که ثابت شده است ورزش دارائي آن ميباشد ، پس چه خوب ، حد اقل نيم ساعت در روز و سه روز در هفته را صرف فعاليت هاي ورزشي نماييم و يک زندگي صحي تري را به پيش ببريم.

XS
SM
MD
LG