لینک های دسترسی

مواصلت وزير خارجۀ پاکستان به واشنگتن


شوکت عزيز صدراعظم پاکستان براي انجام مذاکرات با مامورين امريکايي در حالي وارد واشنگتن شده که تشنجات بين اين دو متحد روبه افزايش ميباشد.

قرار است عزيز امروز دوشنبه با دانلد رمسفلد وزير دفاع امريکا و بعداً با رئيس جمهور بش ملاقات نمايد.

صدراعظم پاکستان از مساعي حکومت آن کشوردر زمينۀ بدست آوردن کنترول بر مناطق دور افتادۀ قبايلي در نزديک سرحد با افغانستان دفاع ميکند.

وي که روز يکشنبه در يک تلويزيون امريکايي صحبت کرد يک گزارش روزنامۀ نيويارک تايمز را مورد بحث خواند که ميگفت طالبان و جنگجويان خارجي القاعده در سالهاي اخير کنترول شانرا بر آن مناطق تحکيم بخشيده اند. وي گفت قواي هشتاد هزارنفري در مناطق قبايلي اعضاي ارشد القاعده را دستگير کرده اند اما قواي ايالات متحده ، افغانستان وپاکستان بايد براي گزمۀ سرحد کار بيشتري بايد انجام دهند.

صدراعظم پاکستان همچنان حملۀ راکتي ۱۳ جنوري ايالات متحده را بر يک جلسۀ مظنون القاعده در مناطقسرحدي پاکستان مورد انتقاد قرار داد که طي آن ۱۸ نفر کشته شدند.

XS
SM
MD
LG