لینک های دسترسی

هند و عربستان سعودي درمبازره با دهشت افگني متحد هستند


هند وعربستان سعودي يادداشت تفاهمي را در بارۀ مبارز ه با دهشت افگني امضا نمودند.

دو جانب همچنان سه موافقتنامۀ ديگر روي پيشبرد سرمايه گذاري دوجانبه ، جلوگيري از ماليات دوگانه و همکاري در ساحۀ امور جوانان وورزش را امضا کردند.

موافقتنامه ها امروز چهارشنبه متعاقب ملاقاتي بين من موهن سنگ صدراعظم هند وملک عبدالله پادشاه عربستان سعودي امضا شد.

پادشاه عربستان سعودي که مهمان افتخاري درجشنهاي روز جمهوريت هند است، در جريان اقامت چهار روزه اش که هدف آن پيشبرد ارتباطات انرژي و تجارت بين دو کشور ميباشد، مذاکراتي را با رئيس جمهور عبدالکلام و ساير مامورين عاليرتبۀ هندي نيز بر گزار خواهد کرد.

ملک عبدالله از چين وارد هند شد که در آنجا چندين موافقتنامۀ اقتصادي را با هو جين تاو رئيس جمهور چين نيزبه امضا رسانيد.

XS
SM
MD
LG