لینک های دسترسی

دهشت افگنان مظنون خارجي در افغانستان توقيف شدند


مقامات در افغانستان ميگويند چهار خارجي را که به توطئه براي حملات دهشت افگني مظنون هستند، توقيف کرده اند.

مقامات حکومتي ميگويند اين چهار نفر، يک نفر از ايران و سه نفر از پاکستان، بعد ازان توقيف گرديدند که در هفتۀ جاري از ايران بطور غير قانوني داخل افغانستان شدند. گمان ميرود که حد اقل يکي از مظنونين بسوي قندهار در حرکت بوده باشد.

مامورين در کابل و قندهار ميگويند اين چهار نفر بدهشت افگني مظنون هستند ولي در مورد اهداف و يا طرز کار شان تفصيل ندادند. طي ماه هاي اخير حملات تندروان ، عمدتاً در مناطق جنوبي و شرقي افغانستان که قواي ائتلاف تحت رهبري ايالات متحده در جستجوي بقاياي طالبان و جنگجويان القاعده ميباشد، افزايش يافته است.

مقامات افغاني افزايش در حملات انتحاري و انفجارات بم هاي موتري را بدوش شورشيان خارجي ميافگنند.

XS
SM
MD
LG