لینک های دسترسی

پاکستان و عربستان سعودي موافقاتي امضا کرده و براي مبارزه با دهشت افگني تعهد کردند


پاکستان و عربستان سعودي چندين موافقتنامه را جهت ترويج همکاري سياسي و اقتصادي و تقويۀ مناسبات شان در ساينس، تکنالوژي و تعليم و تربيه امضا کردند.

اين توافقات در ختم سفر ملک عبدالله، پادشاۀ عربستان سعودي به پاکستان امضا شد. طي سي سال گذشته اين اولين سفر يک پادشاۀ عربستان سعودي به پاکستان بود.

ملک عبدالله با پرويز مشرف، رئيس جمهور و شوکت عزيز، صدراعظم پاکستان ملاقات کرد. در جريان مذاکرات، دو جانب بر تعهد شان بمبارزه عليۀ دهشت افگني و ساير جرايم بين المللي چون قانوني ساختن پول نامشروع، قاچاق مواد مخدر و قاچاق اسلحه، تائيد کردند.

وسايل نشراتي دولتي پاکستان از قول پرويز مشرف ميگويند دو رهبر موافقه نمودند که دهشت افگني خطري را متوجۀ تمام مذاهب ميسازد و هيچ چيزي نميتواند قتل مردم بيگناه را توجيه کند. ملک عبدالله همچنان بخاطر خدماتش جهت تقويۀ روابط بين دو کشور عالي ترين مدال يعني نشان پاکستان را بدست آورد.

XS
SM
MD
LG