لینک های دسترسی

بازداشت  يکتعداد در ولايت بلوچستان در ارتباط به انفجار مهلک بس بروز قبل


در ولايت جنوب غربي بلوچستان در ارتباط به به انفجار مهلک بم در يک بس مسافر بر دراواخرروز يکشنبه پليس دست کم يازده تن را بازداشت کرده است .

چودري محمد يعقوب رئيس پليس بلوچستان ميگويد مظنونين همه افراد قبايلي بلوچ اند که شب هنگام در يک سلسله يورش ها در کويته ، مرکز ولايت بلوچستان ، بازداشت شده اند .

مقامات محلي ميگويند راننده بس را نيزبراي تحقيق ازاو گرفته اند .

ديروز يکشنبه در اثر انفجاربم در بسي که از کويته راهي لاهور بود ، ۱۳ تن هلاک و ۲۰ تن زخمي شدند . بس حامل ۵۰ نفر بود .

تا کنون هيچ کس ادعاي مسئوليت نکرده اما رئيس پليس بلوچستان تندوران قبايلي بلوچ را مسئول ميداند که اخيراً شورش شانرا براي کسب خود مختااري ببيشتر و جبران مالي و عايداتي زيادتر ، بخاطر صدورگاز ساير منابع طبيعي ، زياد ساخته اند .

XS
SM
MD
LG